V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.08.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276790 316531 593321 22,5597 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 469045 484041 953086 36,2390 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222858 235442 458300 17,4258 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103387 106066 209453 7,9640 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175156 182591 357747 13,6025 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 247009 256621 503630 19,1494 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 210092 214639 424731 16,1494 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 195698 199243 394941 15,0167 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211053 211117 422170 16,0521 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133572 135011 268583 10,2122 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239375 235543 474918 18,0577 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86540 86273 172813 6,5708 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570575 2663118 5233693 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13085 13525 26610 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583660 2676643 5260303 200