V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.08.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 275387 315109 590496 22,4379 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 466991 481964 948955 36,0588 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222695 235428 458123 17,4079 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104324 107004 211328 8,0301 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175781 183549 359330 13,6539 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245780 255324 501104 19,0411 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 212260 216965 429225 16,3098 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196844 200311 397155 15,0912 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211897 211943 423840 16,1052 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133724 135233 268957 10,2199 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239406 235714 475120 18,0538 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86836 86586 173422 6,5897 6 2. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571925 2665130 5237055 196 3 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13055 13462 26517 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584980 2678592 5263572 200