V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.08.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273589 313286 586875 22,2902 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 463444 478821 942265 35,7884 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222476 235179 457655 17,3823 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105314 108053 213367 8,1039 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176572 184456 361028 13,7123 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 244880 254207 499087 18,9559 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 214657 219829 434486 16,5023 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197921 201270 399191 15,1618 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212625 213077 425702 16,1687 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133923 135603 269526 10,2369 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239736 235988 475724 18,0686 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87326 87183 174509 6,6280 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572463 2666952 5239415 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13062 13381 26443 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585525 2680333 5265858 200