V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.08.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 268289 307134 575423 21,8645 21 1. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 457734 473581 931315 35,3875 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221401 234598 455999 17,3267 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106955 110075 217030 8,2465 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178086 186604 364690 13,8572 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 241961 251732 493693 18,7590 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 218714 224485 443199 16,8404 16 3. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199948 203586 403534 15,3332 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 214038 215145 429183 16,3078 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134091 136013 270104 10,2632 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240034 236786 476820 18,1179 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88410 87796 176206 6,6953 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569661 2667535 5237196 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12934 13241 26175 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582595 2680776 5263371 200