V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.04.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276631 315803 592434 22,5251 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 468726 483891 952617 36,2198 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222527 235183 457710 17,4027 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103673 106382 210055 7,9865 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175415 182790 358205 13,6194 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246279 255849 502128 19,0915 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 210705 215435 426140 16,2024 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196094 199589 395683 15,0444 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211301 211263 422564 16,0664 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133491 134966 268457 10,2071 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239302 235579 474881 18,0556 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86626 86399 173025 6,5786 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570770 2663129 5233899 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13039 13468 26507 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583809 2676597 5260406 200