V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.04.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 274122 313632 587754 22,3407 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 465912 480723 946635 35,9819 35 1. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222486 235085 457571 17,3924 17 4. 18
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104638 107349 211987 8,0577 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176010 183638 359648 13,6703 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245238 254667 499905 19,0015 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 212954 218033 430987 16,3819 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197417 200722 398139 15,1334 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212154 212336 424490 16,1350 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133730 135257 268987 10,2243 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239431 235883 475314 18,0668 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87080 86910 173990 6,6134 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571172 2664235 5235407 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13033 13408 26441 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584205 2677643 5261848 200