V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.04.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 272770 311900 584670 22,2134 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 462135 477842 939977 35,7126 35 3. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222268 234822 457090 17,3662 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105591 108456 214047 8,1323 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176872 184721 361593 13,7380 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 244083 253338 497421 18,8985 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 215326 221016 436342 16,5779 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198320 201657 399977 15,1963 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212830 213418 426248 16,1944 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133989 135559 269548 10,2409 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239831 236218 476049 18,0865 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87474 87357 174831 6,6423 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571489 2666304 5237793 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13014 13311 26325 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584503 2679615 5264118 200