V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.04.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 266860 305592 572452 21,7679 21 3. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 456414 472439 928853 35,3204 35 35
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221171 234268 455439 17,3184 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 107220 110375 217595 8,2742 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178292 186933 365225 13,8879 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 241412 250996 492408 18,7242 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 219198 225287 444485 16,9019 16 1. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 200189 203793 403982 15,3617 15 6. 16
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 214127 215247 429374 16,3273 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133934 135985 269919 10,2639 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240086 236765 476851 18,1326 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88655 88043 176698 6,7190 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2567558 2665723 5233281 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12913 13169 26082 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2580471 2678892 5259363 200