BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
931 ViitasaariDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Keskitie 10 2238 2430 4668 1946 2076 4022
002 Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7 363 312 675 310 259 569
003 Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9 488 421 909 444 365 809
Totalt Viitasaari
    3089 3163 6252 2700 2700 5400