BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
946 VöråDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Rejpelt skola, Rejpeltvägen 319 252 227 479 197 172 369
002 Koskeby skola, Vöråvägen 3 615 635 1250 489 506 995
003 Rökiö skola, Lotlaxvägen 7 441 438 879 340 362 702
004 Karvsor skola, Vöråvägen 1417 354 330 684 275 257 532
005 Pettersbacka skola, Kaurajärvivägen 1944 161 118 279 137 106 243
006 Maxmo kyrkoby skola, Tottesund 364 287 280 567 226 205 431
007 Särkimo skola, Salmonvägen 21 252 225 477 209 193 402
008 Centrumskolan i Oravais, Skolvägen 39 794 756 1550 637 615 1252
009 Kimo skola, Kimovägen 715 251 206 457 207 164 371
Totalt Vörå
    3407 3215 6622 2717 2580 5297