BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
859 TyrnäväDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Tyrnävän kunnanvirasto, Kunnankuja 4 2231 2152 4383 1486 1397 2883
002 Murron koulu, Simontaival 6-8 902 832 1734 525 480 1005
003 Temmes-talo, Temmeksentie 7 303 313 616 236 230 466
Totalt Tyrnävä
    3436 3297 6733 2247 2107 4354