BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
850 ToivakkaDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Toivakan kirjasto, Iltaruskontie 4 1253 1148 2401 979 910 1889
Totalt Toivakka
    1253 1148 2401 979 910 1889