BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
791 Tavastland mgt
834 TammelaDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnantalo, Hakkapeliitantie 2 1735 1786 3521 1419 1465 2884
002 Teuron koulu, Teurontie 463 233 203 436 199 169 368
003 Portaan koulu, Suomaantie 8 413 364 777 338 307 645
004 Riihivalkaman koulu, Nuutinkulmantie 19 696 644 1340 549 518 1067
Totalt Tammela
    3077 2997 6074 2505 2459 4964