BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
791 Tavastland mgt
781 SysmäDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sysmän kunnan kirjasto, Valittulantie 5 1833 1916 3749 1630 1696 3326
Totalt Sysmä
    1833 1916 3749 1630 1696 3326