BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
778 SuonenjokiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Yhtenäiskoulu Suonenjoki, Koulukatu 21 3574 3567 7141 3000 3002 6002
Totalt Suonenjoki
    3574 3567 7141 3000 3002 6002