BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
152 StorkyroDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pohjankyrön talo, Pohjankyröntie 142 1068 1195 2263 863 1002 1865
002 Kylkkälän koulu, Kylkkälänraitti 51 556 486 1042 423 380 803
003 Ylipään nuorisoseura, Valtaalantie 403 570 491 1061 451 393 844
004 Lehmäjoen nuorisoseura, Karhulantie 79 119 93 212 101 81 182
Totalt Storkyro
    2313 2265 4578 1838 1856 3694