BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
765 SotkamoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sotkamon lukio, Akkoniementie 25, käynti vir 1495 1671 3166 1268 1438 2706
002 Tiilikankaan päiväkoti, Tiilikankaantie 1 1313 1386 2699 1107 1150 2257
003 Vuokatin koulu, Kuikkalammentie 1 1798 1621 3419 1436 1281 2717
004 Naapurinvaaran koulu, Naapurinvaarantie 15a 571 532 1103 443 403 846
Totalt Sotkamo
    5177 5210 10387 4254 4272 8526