BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
762 SonkajärviDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Virastotalo, Rutakontie 28 1681 1533 3214 1440 1294 2734
002 Sukevan Kyläkeskus, Matarantie 11 401 349 750 339 303 642
Totalt Sonkajärvi
    2082 1882 3964 1779 1597 3376