BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
774 Lappland mgt
758 SodankyläDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
005 Kunnanvirasto, Jäämerentie 1 3174 3056 6230 2683 2579 5262
008 Torvisen koulu, Pyhä-Luostontie 26 185 147 332 153 117 270
010 Sattasen kylätalo, Kestikievarinpolku 19 311 245 556 274 208 482
011 Syväjärven koulu, Urheilukentäntie 4 357 247 604 328 213 541
013 Vaalajärven koulu, Kittiläntie 1618 237 169 406 207 147 354
014 Vuotson koulu, Ivalontie 8716 161 149 310 133 131 264
Totalt Sodankylä
    4425 4013 8438 3778 3395 7173