BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
755 SjundeåDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Församlingshemmet, Kalansgränden 5 1265 1149 2414 1004 908 1912
002 Kommunhuset, Parkstigen 1 1313 1356 2669 979 1049 2028
003 Störsviks daghem, Störsviksvägen 232 561 504 1065 447 414 861
Totalt Sjundeå
    3139 3009 6148 2430 2371 4801