BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
746 SieviDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Korhosen koulu, Koulukatu 10 441 388 829 335 284 619
002 Kunnantalo, Haikolantie 16 1446 1421 2867 976 995 1971
003 Järvikylän koulu, Raudaskyläntie 144 390 338 728 263 229 492
004 Kiiskilän koulu, Kiiskilänkylätie 74 305 256 561 218 185 403
Totalt Sievi
    2582 2403 4985 1792 1693 3485