BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
753 SibboDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Södra Paipis skola, Skolbacken 50 811 799 1610 624 621 1245
002 Talman koulu (Tallmo finska, Satotalmavägen 11 984 902 1886 770 736 1506
003 Sibbo gymnasium, Stora Byvägen 6 1931 1902 3833 1520 1521 3041
004 Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12 2124 2266 4390 1651 1841 3492
005 Föreningshuset Hedåsen, Hedåsvägen 17 1150 1047 2197 904 858 1762
006 Söderkullan bibliotek, Amiralsvägen 2 2771 2810 5581 2032 2127 4159
007 Boxby skola, Spjutsundsvägen 71 599 601 1200 483 490 973
Totalt Sibbo
    10370 10327 20697 7984 8194 16178