BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
718 Åland Stat mgt
736 SaltvikDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ödkarby skola, Ödkarbyvägen 97 441 423 864 368 332 700
002 Rangsby skola, Lidkroksvägen 26 495 490 985 400 388 788
Totalt Saltvik
    936 913 1849 768 720 1488