BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
792 Sydväst Fin mgt
738 SaguDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sauvon yläkoulu, Saustilantie 10 1286 1251 2537 1027 1009 2036
002 Karunan nuorisotalo, Nuorisotalontie 5 243 209 452 202 181 383
Totalt Sagu
    1529 1460 2989 1229 1190 2419