BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
702 RuovesiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ruoveden yhtenäiskoulu, Kuruntie 6 1362 1481 2843 1150 1285 2435
002 Pekkalan koulu, Pohjantie 2 355 295 650 310 248 558
003 Visuveden koulu, Alastalontie 1 272 247 519 232 210 442
004 Tapiola, Hanhontie 10 190 171 361 170 145 315
Totalt Ruovesi
    2179 2194 4373 1862 1888 3750