BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
792 Sydväst Fin mgt
680 ResoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Nallinkatu 2 5588 6176 11764 4739 5353 10092
002 Kuloisten koulu, Keskitie 38 1415 1374 2789 1122 1088 2210
003 Ihalan koulu, Konsantie 16 2153 2139 4292 1714 1719 3433
004 Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15b 2744 2648 5392 2114 2029 4143
Totalt Reso
    11900 12337 24237 9689 10189 19878