BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
710 RaseborgDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8 1293 1573 2866 1150 1434 2584
002 Ekenäs högstadium, Hedvig Sohlbergs gatan 3 1966 2200 4166 1637 1897 3534
003 Österby skola, Pojoviksgatan 18 1541 1438 2979 1232 1177 2409
004 Båssaboda daghem, Båssabölevägen 3, Gammelboda 694 673 1367 533 489 1022
005 Snappertuna skola, Snappertuna Kyrkväg 117-118 372 322 694 309 255 564
006 Bromarv Marthahus Villa Vera, Ekobyn, Bromarvvägen 1815 235 223 458 203 200 403
007 Höjdens skola/Tenala, Kommunalhusvägen 3 786 814 1600 635 659 1294
008 Malmåsa föreningshus, Nitlaxvägen 12, Prästkulla 253 225 478 189 184 373
009 Axxell/Karis, Bangatan 75 2052 2302 4354 1705 1929 3634
010 Karjaan yhteiskoulu, Ekenäsvägen 62 1157 1115 2272 923 895 1818
011 Svartå bibliotek, Askersvägen 51 609 544 1153 499 436 935
012 Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4 1524 1466 2990 1249 1246 2495
013 Billnäs skola, Bruksvägen 14 1184 1147 2331 973 951 1924
Totalt Raseborg
    13666 14042 27708 11237 11752 22989