BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
681 RantasalmiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Rantasalmen kunnanvirasto, Poikkitie 2 1780 1738 3518 1533 1497 3030
Totalt Rantasalmi
    1780 1738 3518 1533 1497 3030