BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
619 PunkalaidunDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnantalo, Vesilahdentie 5 1488 1412 2900 1258 1207 2465
Totalt Punkalaidun
    1488 1412 2900 1258 1207 2465