BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
774 Lappland mgt
614 PosioDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnanvirasto/entinen paloas, Kirkkotie 1 1675 1570 3245 1494 1392 2886
Totalt Posio
    1675 1570 3245 1494 1392 2886