BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
607 PolvijärviDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6 1813 1748 3561 1574 1528 3102
002 Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A 385 355 740 296 260 556
Totalt Polvijärvi
    2198 2103 4301 1870 1788 3658