BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
774 Lappland mgt
854 PelloDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirjastotalo, Museotie 37 578 584 1162 512 521 1033
002 Lankojärven koulu, Länsipuolentie 42 186 165 351 176 144 320
003 Konttajärven entinen koulu, Meltauksentie 89 b 121 108 229 109 92 201
004 Turtolan koulu, Torniontie 148a 247 222 469 222 200 422
005 Pellon koulu, Koulutie 16 617 605 1222 544 536 1080
Totalt Pello
    1749 1684 3433 1563 1493 3056