BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
578 PaltamoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Korpitien koulu, Lampitie 2 1196 1188 2384 1023 1010 2033
002 Hakasuon Myllypirtti, Manamansalontie 90a, Hakasuo 204 175 379 184 145 329
003 Monitoimitalo, Pihlajatie 5, Kontiomäki 303 272 575 252 222 474
Totalt Paltamo
    1703 1635 3338 1459 1377 2836