BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
563 OulainenDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Oulaisten lukio, Oulaistenkatu 54 1122 1200 2322 899 981 1880
002 Jauhinkankaan koulu, Amiraalintie 40 927 932 1859 691 712 1403
003 Petäjäskosken koulu, Petäjäskoskentie 133 199 187 386 137 131 268
004 Piipsjärven koulu, Vanhatie 2 293 285 578 232 212 444
005 Lehtopään koulu, Pärekuja 7 273 248 521 204 187 391
006 Matkanivan koulu, Haapavedentie 800 227 231 458 180 176 356
007 Oulaisten ammattiopisto, rav, Oulaistenkatu 7 602 681 1283 508 606 1114
Totalt Oulainen
    3643 3764 7407 2851 3005 5856