BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
562 OrivesiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Keskustie 23 2664 2874 5538 2187 2416 4603
002 Rovastinkankaan koulu, Ammattikouluntie 3 1428 1333 2761 1124 1083 2207
003 Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652 463 453 916 408 389 797
Totalt Orivesi
    4555 4660 9215 3719 3888 7607