BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
893 NykarlebyDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadsbiblioteket, Topeliusesplanaden 10 976 991 1967 815 848 1663
002 Carleborgsskolan (högstadies, Seminariegatan 17 891 844 1735 679 635 1314
003 Kovjoki-Markby skola, Lukusvägen 42 125 114 239 99 84 183
004 Markbygården, Rudbackavägen 157 60 61 121 49 46 95
005 Socklot skola, Socklotvägen 108a 279 245 524 205 167 372
006 Ytterjeppo skolbyggnad, Nevastvägen 36a 94 75 169 74 61 135
007 Hirvlax skola, Monäsvägen 31a 287 283 570 235 229 464
008 Munsala skola, Norra Munsalavägen 32 A 501 445 946 394 352 746
009 Skolbyggnaden i Pensala, Jussilavägen 1132a 132 131 263 110 103 213
010 Skolan i Jeppo, Jungarvägen 27b 512 416 928 414 344 758
Totalt Nykarleby
    3857 3605 7462 3074 2869 5943