BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
545 NärpesDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pjelax skola, Pjelaxvägen 1 226 193 419 193 148 341
002 Böle ungdomsföreningslokal, Kristinestadsvägen 578 245 229 474 197 185 382
003 Närpes gymnasium, Skolgränd 9 A 660 632 1292 533 508 1041
004 Stadshuset i Närpes, Kyrkvägen 2 844 941 1785 703 788 1491
005 Stenbackens skola, Pitvägen 9 439 459 898 342 381 723
006 Skogsdungens daghem, Norrtåget 1 210 228 438 173 170 343
007 F.d. Nämpnäs skola, Nämpnäsvägen 142 231 197 428 188 161 349
008 Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34 136 137 273 120 116 236
009 F.d. Rangsby skola, Rangsbyvägen 195 130 127 257 108 108 216
010 F.d.Töjby skola, Töjby Skolväg 9 208 195 403 175 171 346
011 Yttermark skola, Uljensvägen 2 513 413 926 414 348 762
012 Övermark skola, Vasavägen 1647 536 547 1083 460 461 921
013 Pörtom skola, Centrumgränd 2 423 405 828 362 354 716
Totalt Närpes
    4801 4703 9504 3968 3899 7867