BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
500 MuurameDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1 2364 2299 4663 1688 1730 3418
002 Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1 1956 1916 3872 1535 1507 3042
003 Kinkomaan koulu, Purotie 2 826 808 1634 580 577 1157
Totalt Muurame
    5146 5023 10169 3803 3814 7617