BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
494 MuhosDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 , 975 912 1887 645 592 1237
002 , 3592 3490 7082 2640 2609 5249
Totalt Muhos
    4567 4402 8969 3285 3201 6486