BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
790 Sydöst Finl mgt
489 MiehikkäläDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Muurikkalan koulu, Tohmonmäentie 15a 147 146 293 127 122 249
002 Kunnanvirasto, Keskustie 4 A 509 511 1020 448 449 897
003 Suurmiehikkälän koulu, Koulukuja 10 327 297 624 293 254 547
Totalt Miehikkälä
    983 954 1937 868 825 1693