BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
792 Sydväst Fin mgt
480 MarttilaDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Marttilan koulu, Metsäniityntie 11 1036 976 2012 844 803 1647
Totalt Marttila
    1036 976 2012 844 803 1647