BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
718 Åland Stat mgt
478 MariehamnDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 , 1880 2026 3906 1512 1644 3156
002 Stadshuset, Torggatan 17 1716 2018 3734 1479 1784 3263
003 , 2055 2106 4161 1688 1755 3443
Totalt Mariehamn
    5651 6150 11801 4679 5183 9862