BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
475 MalaxDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bergö skola, Bredhällsvägen 61c 263 196 459 215 175 390
002 Kommungården, Malmgatan 5 975 989 1964 805 792 1597
003 Övermalax skola, Kvarngränd 8 831 774 1605 687 632 1319
004 Strimman ungdomslokal, Björneborgsvägen 1517a 139 118 257 116 98 214
005 Petalax skola, Thorshagavägen 5 507 511 1018 430 436 866
006 Norrback byagård, Björneborgsvägen 3286a 94 69 163 83 64 147
Totalt Malax
    2809 2657 5466 2336 2197 4533