BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
507 MäntyharjuDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnantalo, Asematie 3 1254 1132 2386 1080 964 2044
002 Kunnantalo, Koulutie 1 1668 1854 3522 1439 1603 3042
Totalt Mäntyharju
    2922 2986 5908 2519 2567 5086