BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
718 Åland Stat mgt
438 LumparlandDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lumparlands skola, matsal, Kyrkvägen 28 204 177 381 168 147 315
Totalt Lumparland
    204 177 381 168 147 315