BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
791 Tavastland mgt
433 LoppiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lopen kunnantalo, kokoushuon, Yhdystie 5 1609 1574 3183 1334 1333 2667
002 Läyliäisten koulu, Koulutie 3 1126 982 2108 872 768 1640
003 Länsi-Lopen koulu, Topenontie 145 336 281 617 279 235 514
004 Launosten koulu, Kartanontie 8 1000 970 1970 741 698 1439
Totalt Loppi
    4071 3807 7878 3226 3034 6260