BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
444 LojoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ristin koulu, Tynniåsvägen 1 2135 2096 4231 1768 1734 3502
002 Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56 2647 2653 5300 2038 2060 4098
003 Seniorservicecentret, Ojamogatan 34 2766 2942 5708 2308 2533 4841
004 Ojaniitun koulu, Ängsgatan 3 2726 2727 5453 2108 2070 4178
005 Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15 2437 2438 4875 1920 1890 3810
006 Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4 2347 2927 5274 2044 2630 4674
007 Karjalohjan koulu, Koulukuja 10 670 671 1341 526 563 1089
008 Roution koulu, Barrskogsvägen 4 1638 1604 3242 1342 1342 2684
009 Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26 1838 1772 3610 1425 1321 2746
010 Sammatin koulu, Lohilammentie 5 790 812 1602 611 613 1224
011 Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3 1495 1433 2928 1216 1155 2371
012 Pusulan koulu, Kaukelantie 1 1397 1394 2791 1162 1155 2317
Totalt Lojo
    22886 23469 46355 18468 19066 37534