BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
425 LimingoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirjasto, Liminganraitti 5 (Tupoksenti 3504 3304 6808 2301 2179 4480
002 Tupoksen koulu, Sortavalantie 1 1699 1643 3342 968 910 1878
Totalt Limingo
    5203 4947 10150 3269 3089 6358