BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
420 LeppävirtaDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kivelän koulu, Laivurintie 19 1380 1403 2783 1148 1188 2336
002 Kivelän koulu, Laivurintie 19 1081 1196 2277 916 1048 1964
003 Konnuslahden koulu, Rautalahdentie 10 369 300 669 325 258 583
004 Kurjalan koulu, Kurjalanrannantie 1230a 163 154 317 128 114 242
005 Niinimäen Seurapirtti, Niinimäentie 239 269 245 514 237 212 449
006 Näädänmaan kylätalo, Näädänmaantie 239 132 125 257 127 116 243
007 Oravikosken koulu, Koulukaarre 2 684 613 1297 539 497 1036
008 Sorsakosken Seurala, Sorsakoskentie 12 525 479 1004 457 416 873
009 Timolan koulu, Timolantie 350 285 242 527 212 185 397
Totalt Leppävirta
    4888 4757 9645 4089 4034 8123