BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
418 LempääläDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kuljun koulu, Tampereentie 262 2333 2269 4602 1673 1593 3266
002 Moision koulu, Vanattarantie 1 2754 2798 5552 1894 1939 3833
003 Lempoinen, kunnanhallituksen, Tampereentie 6 1870 2231 4101 1534 1894 3428
004 Lempoisten koulu, Koulutie 8 1970 1905 3875 1399 1353 2752
005 Säijän koulu, Säijän Yhdystie 212 559 539 1098 418 389 807
006 Sääksjärven koulu, Tampereentie 422 1039 1001 2040 823 798 1621
007 Sääksjärven nuorisotalo, Tampereentie 426 989 964 1953 736 747 1483
Totalt Lempäälä
    11514 11707 23221 8477 8713 17190